Ja; detta är illa

Få inte panik, men bortse inte från varningarna om hotet mot folkhälsan från coronaviruset. Konsensus är att en inneslutning av viruset kan ha varit möjlig för några veckor sedan, men är inte längre realistisk. Även om Kina köpte oss alla tid, så använde vi den inte effektivt. Vi har gått in i pandemifasen som kommer att följas av säsongsåterkommande sjukdom tills det att vi har ett vaccin (som fortfarande kan vara 18-24 månader bort om vi har tur). Nyare bevis tyder vidare på att personer utan symtom som bär viruset sprider det. Detta gör det mycket svårare att innesluta viruset, och åtgärder för att upprätthålla social distans är nu därför ännu viktigare.

Detta är inte en normal influensa

Inte ens i bästa fall

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar en dödlighet på 3,5% i genomsnitt över samtliga åldersgrupper, och de har tillhandahållit stora mängder övervakningsdata som bevis mot att det skulle finnas ett stort antal asymptomatiska fall. Det finns en mycket stark samsyn om att de som är 60 år och de med underliggande sjukdomar är hårdast drabbade.

Diagram som visar COVID-19:s dödlighet uppgår till 14,8% på vuxna över 80 år, och är mindre än 1% för personer under 50

Tidigare i epidemin fanns det hopp om att 3,5% var en grov överskattning, men i takt med att bevis fortsätter att dyka upp, finns det mindre och mindre stöd för det hoppet. Siffrorna från Sydkorea är hittills de mest optimistiska i världen (där 0,7% fall var dödliga); dock bör man lägga märke till att, A) den sydkoreanska befolkningen är i genomsnitt yngre och B) Sydkorea (i motsats till USA) har gjort allt rätt från de tidigaste stadierna av utbrottet: de har gjort massiv utrullning av tester i kombination med radikal öppenhet, offentligt stöd och briljanta “drive-through”-tester! Om denna variant av coronaviruset är som andra virus, kan aggressiva åtgärder som minskar överföringen också sänka den genomsnittliga “dosen” av virala partiklar som orsakar ett specifikt fall; detta kan minska sjukdomens genomsnittliga svårighetsgrad och minska den totala dödsnivån. Vi får se.

Dessutom, även om den verkliga COVID-19-dödligheten är så låg som 1% (som det hittills är med fallet “Diamond Princess”), skulle det redan vara tio gånger högre än en typisk säsongsinfluensa.

Stapeldiagram som visar COVID-19-dödlighet beräknat mellan 0,5% och 4,0%, gentemot säsongsinfluensa på 0,1%

De 61 099 influensarelaterade dödsfall i USA under den svåra influensasäsongen 2017-2018 uppgick till 0,14% av de uppskattade 44,8 miljoner fall av influensaliknande sjukdomar. Det fanns också uppskattningsvis 808 129 influensarelaterade sjukhusinläggningar, en takt på 1,8%. Antar vi ett Covid-19-utbrott av liknande storlek i USA, och multiplicerar döds- och sjukhusinvesteringsberäkningarna med fem eller 10, får man riktigt skrämmande siffror: 300 000 till 600 000 dödsfall och 4 miljoner till 8 miljoner sjukhusinläggningar i ett land som har 924.107 bemannade sjukhussängar [för alla sjukdomar kombinerade].)

För de flesta människor resulterar infektion i en mild men ändå smittsam sjukdom; det är så sjukdomen sprider sig. De som får svåra symtom drabbas riktigt hårt. Dödligheten är inte hela bilden: Italien rapporterar att 10% av fallen inte bara behöver sjukhusvistelse, utan också intensivvård - och de behöver den vården under en period av 3-6 veckor. Detta är ohållbart.

Huvudsaken är huvudsaken

Platta ut kurvan! #FlattenTheCurve

Mycket bläck har slösats på spekulationer om den “sanna” dödligheten; men vi är fortfarande i den tidiga fasen av pandemin och det skulle kunna ta år att exakt bestämma hastigheten. MEN vi vet att den är någonstans mellan 0,5% och 4 procent dödlighet; detta intervall är mer än tillräckligt som bevis för att motivera avgörande, omedelbara, storskaliga förebyggande åtgärder. Det viktigaste att göra är att platta ut kurvan för epidemin så att våra hälsosystem kan klara och ge tid för forskarna att undersöka vacciner och behandlingar.

Viruset är här

Anta att viruset redan finns i din stad / by / arbetsplats / organisation / etc. Viruset är nästan helt säkert “här” och är helt enkelt ännu inte upptäckt på grund av brist på tester. Det finns 6 stater i USA som fortfarande inte har ett enda laboratorium redo att utföra tester även om de ett fall i sina händer. Uppskattningar från Italien indikerar att i det tidiga utbrottet var antalet faktiska infektioner fyra gånger så många fall än det var möjligt att bekräfta vid den tidpunkten. Ej kartlagd smitta i samhället skedde i veckor innan den upptäcktes i Seattle. Seattle och Stanford gör ett fantastiskt jobb med att ta igen sin brist på tester; cirka 5-7% av testerna i Seattle är positiva och vem som helst (med läkarintyg) kan testas.

Frustrerade av bristen på tester till följd av problemet med CDC-utvecklade tester började “Seattle Flu Study” med ett internt utvecklat test för att leta efter COVID-19 i prover från personer som testat negativt för influensa. Detta arbete - tillåtet eftersom det var forskning - avslöjade den smittade tonåringen i Snohomish County.

(För folkhälsans skull publicerar University of Washington dessa resultat). Hittills har bara University of Washington och Stanford verkställt egna (icke-statliga) tester; båda dessa institutioner har bestämt att föreläsningar flyttas till olika alternativ för distansutbildning. Det talar för sig självt; fler universitet bör följa efter. Som sagt, professorer behöver tekniken och stödet för att göra detta byte.

Utbildningsmiljöer som är resurssvaga (utan bärbara datorer eller internet) skulle ha svårast att göra den här omväxlingen. Så låt oss börja med de universitet (och ämnesområden) där denna omväxling inte innebär så stor svårighet. Det finns inget ingripande som passar alla, men snabb handling är det viktigaste. Professorer, vänta inte på att din universitetsadministration gör beslutet åt dig. Byt till ett distansbaserat alternativ på egen hand. Kolla in dessa tips för undervisning online.

Det amerikanska sjukvårdssystemet är inte tillräckligt förberett. Det är ingen.

I USA är vårdkapaciteten under 1 miljon bemannade sängar; detta är inte tillräckligt för att rymma antalet sjukhusinläggningar USA förväntas se (4-8 miljoner). Johns Hopkins University gjorde en 3-årig global undersökning av pandemi-beredskap: även om USA rankade i toppen av länderna, fick USA bara 42 av 100 i betyg. USA har helt enkelt inte utrustningen, utbildningen eller kommunikation på plats och tiden rinner ut. Ingen har detta. Det är därför dina personliga val idag betyder så mycket.

Oss med italienska kollegor i norr (de värst drabbade) vet att de har exceptionella läkare, infektionsläkare och immunologer. Och i princip fri sjukvård. Detta är inte en historia från ett U-land som är irrelevant för vår situation.

Viss politik är mer effektiv för pandemikontroll

  • Fri sjukvård
  • Garanterad betald sjukfrånvaro.
  • Betald sjukperiod på 4-6 veckor.
  • Garanterad betald familjeledighet (för att vårda sjuka familjemedlemmar).
  • Samordnat ekonomiskt eller operativt stöd för personer som bör självisolera sig.
  • Politiska åtgärder som stimulerar försäkringsbolag att tillhandahålla snarare än att neka vård.
  • Politik som skiljer hälso- och sjukvård från sysselsättning. (Annars kan människor som blir sjuka också utsättas för personlig konkurs, eller under arbetslöshet förlora tillgång till vård. Under en pandemi är båda förödande.)
  • Klara, sanningsenliga och transparenta offentliga meddelanden på alla nivåer som förmedlar hotets allvar och vad vanliga människor kan göra för att hjälpa till.

Det faktum att sådan politik inte tidigare funnits i vissa länder komplicerar beteendet som krävs för att platta ut kurvan.

Det finns en fin sammanfattning här av de folkhälsoåtgärder som är avgörande för ett effektivt svar på en pandemi.

Det finns hopp. Det är du. Det är ansträngningen.

Du kan hjälpa till genom att följa så mycket som möjligt av följande vägledning. Ju tidigare försiktighetsåtgärder vidtas, och desto fler försiktighetsåtgärder som vidtas, desto fler liv räddar vi. Så enkelt är det. Förvänta dig att de som igår genomförde svaga åtgärder idag genomför starka åtgärder. Motstå frestelsen att ge upp hoppet. Nyckeln är att hålla sig lugn, och göra den stadiga ansträngningen med att kontrollera infektionen och att uppmana andra att följa efter.

Från en kär vän i Beijing: “Styr så långt bort du kan från den rädsla och hysteri som kan nå dina städer. Använd er visdom, men låt den inte bli en tom ursäkt för att inte älska dina medmänniskor. Välj generositet framför att hamstra. Och under de riktigt svåra dagarna (eller kanske efter att ha sett för mycket på nyheterna) vrid upp musiken och dansa! Fira godheten! Den finns där, den kommer att finnas kvar, och du kan vara en spridare av den!”

Detta är hur.