I takt med att vi lär oss mer om COVID-19 har en enkel graf fått viral spridning: “Flatten the Curve” (Platta ut kurvan). Den har fått beröm för att ha kastat ljus på omfattningen och hastigheten av utbrottet, genom att illustrera vågen av förväntade COVID-19-fall.

  • En hög kurva innebär att viruset sprider sig snabbt; vissa människor kommer inte att få den medicinska vård de behöver, och antalet dödsfall kommer sannolikt att öka.
  • En utplattad kurva innebär att COVID-19 sprids långsamt, förskjuter smittspridningen av personer med COVID-19 framåt, och ger läkarna tid att bäst utnyttja knappa resurser för att behandla människor och rädda liv.

Syfte

Vi kan alla bromsa spridningen av COVID-19 och platta ut kurvan tillsammans. Denna webbplats ger tillförlitlig information granskad av forskare levererade på så många språk som möjligt för att hjälpa oss alla:

  1. Att förstå när och hur vi bör skydda oss själva;
  2. Att förstå hur man självisolerar, sätter sig i karantän, och hjälper andra att hålla sig friska;
  3. Att sprida kunskap om COVID-19 och relaterade trender;
  4. Att undvika panik och trauma genom att ge alla korrekt information, när vi behöver den och på vårt egna språk;
  5. Att ge tillgång till resurser för att påskynda forskning och samarbete, till exempel genom information för att delta i kliniska tester.

“Flatten the Curve” är en kollektiv insats av människor, inklusive forskare och hälsoexperter. Vi talar inte på andra organisationers vägnar, eller försöker ersätta officiella kommunikationskanaler.

Författare

Innehållet sammanställdes ursprungligen av Julie McMurry, magisterexamen i folkhälsa från University of London School of Hygiene and Tropical Medicine samt en bakgrund inom infektionssjukdomar och vaccinutveckling. Hon är för närvarande biträdande professor (senior forskning) vid Oregon State University inom College of Public Health; för att lära dig mer om hennes grupps arbete inom datormodeller för sällsynta genetiska sjukdomar, se gärna tislab.org.

Andra bidragsgivare, kuratorer, granskare och översättare inkluderar:

Vi stöds av