Situace je vážná

Nepropadejte panice, ale neberte varování o Koronaviru na lehkou váhu. Vědecká komunita tvrdí, že zastavení infekce bylo možné před pár týdny, ale v současné chvíli jsme propásli naši šanci. Ačkoliv nám Čína poskytla drahocenný čas, my jsme bohužel neuměli zareagovat s potřebnou razancí. V současné chvíli vstupujeme do pandemické fáze, kterou bude následovat sezónní návrat nemoci až do doby, než budeme mít k dispozici efektivní vakcínu (pakliže budeme mít štěstí, vakcína se může objevit zhruba za 18-24 měsíců).

Koronavirus není obyčejná chřipka

Ani pokud vše dopadne dobře

Odhadovaná smrtnost 3.5% podle WHO je průměrem přes všechny věkové kategorie. Z analýz vyplývá, že pravděpodobně jen malé množství případů probíhá zcela bez příznaků. Riziko je významně vyšší pro jedince nad 60 let a pro osoby s chronickými zdravotními problémy.

Graf úmrtnosti COVID-19 je okolo 14.8% u lidí nad 80 let a pod 1% u lidí pod 50

V prvních fázích epidemie jsme doufali, že úmrtnost 3.5% byla silně nadhodnocena, nicméně novější informace tyto naděje nepodporují. Data z Jižní Koreje jsou ze všech míst nejpříznivější (úmrtnost 0.7%); nicméně je třeba si uvědomit, že Korea má a) daleko mladší populaci než ostatní země, b) Jižní Korea (v porovnání s USA a většinou ostatních zemí) reagovala na situaci velice rychle a agresivně už od prvních dní - jejich systém plošného a rozsáhlého testování byl zaveden brzy, vláda jednala s mimořádnou transparencí a podporou občanů, a v zemi bylo k dispozici “drive-through” testování. Je-li tento kmen Koronaviru podobný ostatním virům co do fungování, agresivní opatření, které snižují komunitní šíření, vedou také k tomu, že nakažení jedinci jsou vystaveni menším “dávkám” viru, což může zmírnit průběh infekce a snížit úmrtnost. Jenom čas ukáže, jak se věci mají.

Ale i kdyby skutečná smrtnost COVID-19 byla jen okolo 1% (dle dostupných dat z výletní lodi Diamond Princess), uvědomte si, že i to je desetkrát více než běžná chřipka.

Graf smrtnosti COVID-19. Odhad smrtnosti mezi 0.5% a 4.0%. Smrtnost běžné chřipky je 0.1%

61,099 úmrtí v důsledku sezónní chřipky ve spojených státech v průběhu let 2017-2018 odpovídá smrtnosti 0.14% z celkového 44.8 milionu případů. Tomu odpovídá 808,129 hospitalizací, což odpovídá zhruba 1.8%. Předpokládáme-li, že COVID-19 nákaza bude mít ve Spojených státech stejný rozsah, musíme počet hospitalizací a úmrtí násobit 5 až 10 krát a obdržíme 300-600 tisíc úmrtí a 4-8 milion hospitalizací v zemi, která má k dispozici 923107 nemocničních lůžek (pro veškeré nemoci).

Pro většinu lidí bude průběh onemocnění mírný, nicméně v průběhu mírné nemoci budou tito lidé schopni nakazit lidi v okolí. Takto se choroba šíří. Ti, kdo nebudou mít štěstí, budou mít průběh onemocnění velice těžký. Smrtnost neposkytuje úplný obrázek. Informace z Itálie napovídají tomu, že 10% případů vyžaduje krom hospitalizace též intenzivní péči po dobu 3-6 týdnů. Tato situace není udržitelná.

Soustřeďme se na to nejdůležitější

#FlattenTheCurve neboli narovnejme křivku.

Hodně se toho napsalo kolem toho, jaká je skutečná smrtnost COVID-19. Jsme zatím v prvotní fázi epidemie a přesné odhady mohou trvat roky. V současné chvíli víme, že smrtnost je mezi .5% a 4%; i když přesné číslo není známe, i tento odhad je důvodem k intenzivní, celosvětové a okamžité reakci.. Ze všeho nejdůležitějším krokem je “narovnání křivky” a zpomalení epidemie. Zpomalení umožní zdravotnickému systému efektivněji léčit případy a poskytne více času vědcům a lékařům, kteří ze všech sil pracují na efektivních vakcínách a léčebných protokolech.

Virus je zde

Můžete si být skoro jisti, že virus se šíří vaším městem/vesnicí/pracovním kolektivem a komunitou okolo vašeho kostela. Pokud nemáte oficiální diagnózu, je to pravděpodobně nikoliv kvůli absenci nákazy, ale kvůli nedostatku testování. Ve spojených státech je 6 státu, které zatím nemají jedinou laboratoř, která by byla schopna lidi testovat, i kdyby se u někoho nákaza objevila. Odhady z Itálie ukazují, že v prvotních fázích nákazy byl skutečný počet případu čtyřikrát větší, než počet případů, které bylo možné detekovat..

Virus se šířil Seattlem několik týdnů před tím, než byl poprvé detekován. Seattle a Stanford činí vše co je v jejich silách aby rozšířili škálu a přístupnost testování; zhruba 5-7% testů v Seattlu jsou pozitivní a kdokoliv (s dobrozdáním doktora) může být otestován.

Tým výzkumníku projektu Seattle Flu Study, který studuje průběh a šíření běžné chřipky v Seattlu vytvořil vlastní testy na COVID-19 infekce poté, co se ukázalo, že CDC není schopné funkční testy poskytnout dostatečně rychle. Po analyzování vzorků od nemocných, kteří měli negativní test na běžnou chřipku objevili výzkumníci případ náctiletého nakaženého v distriktu Snohomish. Tým byl schopný vytvořit vlastní test díky tomu, že byli klasifikování jako výzkumný projekt a tak nebyli svázaní běžnými byrokratickými protokoly.

(Washingtonská univerzita (UW) zveřejňuje výsledky studií pro dobro veřejného zdraví). Doposud pouze UW a Stanford (dvě lékařské univerzity ve spojených státech) přišly s vlastními testy na COVID-19 infekci (krom oficiálního CDC). Obě instituce brzy poté přešly na online studia a zrušily osobní docházku. Tento krok naznačuje úroveň jejich obav. Více univerzit by mělo následovat jejich příkladu. K tomu je ovšem nutné, aby profesoři měli přístup k potřebné technologii, která vzdálená studia umožňuje..

Komunity, které nemají finanční nebo technologické prostředky k tomu, aby praktikovaly vzdálené formy výuky (kupř. školy které nemají přístup k notebookům nebo internetu) budou mít s touto změnou veliké problémy. Začněmě s univerzitami (a obory), pro něž je tato změna snadnější. Neexistuje jedno řešení vhodné pro všechny, cílem není dokonalost ale rychlost. Učitelé by neměli vyčkávat, než rozhodnutí bude aplikováno celoplošně. Přejděte na vzdálené metody výuky jakmile to je možné. Tipy a triky pro efektivní způsoby vzdálené výuky najdete zde (Anglicky).

Žádný zdravotnický systém není na nastávající situaci připraven

Ve spojených státech je kapacita zdravotnických zařízení méně než 1 milion lůžek, což je drasticky nedostačující, očekáváme-li 4-8 milion hospitalizací.. Johns Hopkins University prováděla tříletý výzkum toho, jak dobře jsou země připraveny na případné pandemie. Ačkoliv spojené státy se umístily mezi lépe připravenými zeměmi, dosáhly pouze na 42 místo ze 100. Dostatečné prostředky, trénink a schopnost zavést preventivní odpovědí neexistují. Nikdo na světě bohužel tyto prostředky nemá a proto je natolik důležité, jak se k tomu každý z nás postaví.

Ti z nás, kdo znají naše kolegy na severu itálie (regiony, které byly epidemií zasaženy nejvíce) víme, že Itálie má vyjímečné doktory a specialisty přes infekční choroby a imunology. A prakticky univerzální zdravotní péči pro všechny. Případ Itálie není pohádkou ze země třetího světa, která nemá pro situaci ve spojených státech relevanci.

Regulace pracovních podmínek a přístupu ke zdravotnické péči mohou napomoci efektivnímu boji s epidemií

  • Univerzální přístup ke zdravotní péči.
  • Garantovaná nemocenská dovolená.
  • 4-6 týdnů placené nemocenské.
  • Garantovaná rodičovská dovolená (zahrnující možnost péče o nemocné členy rodiny)
  • Podpora (finanční a logistická) pro jedince, kteří by se měli izolovat.
  • Regulace, které zdravotní pojišťovny vedou k poskytování péče (namísto odmítání péče z finančních důvodů).
  • Regulace, které oddělují zdravotní pojištění od zaměstnání (v USA je 49% populace pojištěno skrze zaměstnavatele. V případě vleklého onemocnění lidem hrozí ztráta zaměstnání a v důsledku toho také ztráta pojistění. Při pandemiích jsou tyto efekty velice nepříjemné.)
  • Pravdivá a transparentní komunikace, která upozorňuje na vážnost a průběh situace a dává lidem jasně vědět, jak mohou pomoci.

Jelikož mnohé z výše uvedených regulací v některých zemích neexistovaly nebo dosud neexistují výrazně znesnadňuje naši schopnost s epidemií bojovat a narovnat epidemickou křivku (#flattenthecurve).

Detailní článek diskutující veřejná opatření a regulace, které napomáhají při boji s epidemií si můžete přečíst zde (anglicky).

Naděje stále existuje. Vy jste tou nadějí. Dejte se do práce.

Pomoci můžete, pokud se budete držet následujících doporučení. Čím dříve ochranná opatření zavedeme, čím více opatření skutečně realizujeme, tím více životů zachráníme. Skutečně je to tak jednoduché. Ti, co včera zaváhali se musí dneska o to více snažit. Neztrácejte naději! Klíčem je udržet si chladnou hlavu a konzistentně a houževnatě proti epidemii pracovat, každý nový den. Přesvědčte lidi okolo sebe, ať se k práci přidají.

Můj milý přítel z Pekingu mi napsal: “Drž se co nejdál od strachu a hysterie které napadají svět okolo tebe. Použij rozum, ale střez se toho, aby se z toho stala jen prázdná výmluva pro to, abys přestal pečovat o lidi okolo sebe. Zvol laskavost a péči o druhé namísto egoistické snahy o vlastní záchranu na úkor druhých. Ve chvílich, kdy ztrácíš naději a víru (třeba po přečtení příliš mnoha temných zpráv), pusť si hudbu a tanči! Oslavuj lidskou dobrotivost a laskavost! Vše dobré existuje a přežije. Ty se můžeš stát tím potřebným katalyzátorem, který dobrotivost rozšíří po světě!”

Zde najdete, co dělat.