Časem se o COVID-19 infekci dozvídáme více užitečných informací. Jednoduchý graf znázorňující “narovnání křivky” se rozšířil světem velice rychle. Tato přímočará a stručná grafika znázorňuje škálu a rychlost, se kterou se epidemie šíří po světě a ukazuje vlnu nových případů, které můžeme očekávat.

  • Křivka, která je vysoká znázorňuje rychle se šířící epidemii viru COVID-19; kapacita lékařského systému bude nedostačující, někteří z nemocných se nedostanou k potřebné lékařské péči a případ úmrtí bude narůstat.
  • Narovnaná pomalejší křivka znázorňuje epidemii, která se šíří světem pomaleji. Počet případů je stejný, ale onemocnění jsou rozložena v průběhu delší doby, což umožňuje lépe využít lékařských kapacit a dává nám více času na výzkum vakcín a efektivních léčebných protokolů. Zpomalení nákaz bude mít za následek menší počet úmrtí.

Cíl

Pokud budeme spolupracovat, můžeme zpomalit průběh COVID-19 epidemie a “narovnat křivku”. Tyto stránky shrnují užitečné a důvěryhodné informace ověřené odborníky a přeložené do řady jazyků. Naším cílem je:

  1. Poradit kdy a jak se můžete před nákazou chránit;
  2. Vysvětlit, jaký smysl má izolace, společenské distancování a jak můžete zajistit, abyste nenakazili lidi okolo sebe;
  3. Poskytnout více důvěryhodných informací, které jsou o epidemii COVID-19 známy;
  4. Zabránit zbytečné panice a hrůze tím, že poskytneme užitečné informace všem, ve chvíli kdy jsou informace potřeba a v jazyce, kterému rozumíte;
  5. Poskytnout přístup k zdrojům a informacím, které usnadní spolupráci a výzkum (kupř. kterak se zůčastnit lékařského výzkumu).

Tyto stránky jsou výsledkem kolektivní snahy týmu dobrovolníku, výzkumníku a expertů v oblasti veřejného zdraví. Informace zde zveřejněné nejsou zaštiťovány žádnou firmou a nesnažíme se o nahrazení oficiálních komunikačních kanálů.

O autorech

Obsah původně sestavila Julie McMurry, držitelka magisterského titulu veřejného zdraví z Londýnské University Hygieny a Tropické Medicíny, mající zároveň vzdělání v oblasti infekčních onemocnění a vývoji vakcín. V současné době je asistentkou (seniorní výzkumník) na Oregon State University, College of Public Health. Více se o práci její skupiny v oblasti počítačových modelů vzácných genetických onemocnění můžete dozvědět na tislab.org.

Mezi další přispěvatele, kurátory, recenzenty a překladatele patří:

Podporováno